MR

15 september 2016 is de MR in haar nieuwe bezetting bijeen gekomen, voor de eerste keer dit schooljaar. We hebben nader kennis gemaakt met onze nieuwe leden. Zij stellen zich hieronder aan u voor. Op de agenda stonden onder andere het bespreken van de actiepunten voor komend schooljaar en het doornemen van de schoolgids van beide locaties. De vergaderdata zijn bepaald. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wilt u er een bijwonen, kunt u dat laten weten aan één van de leden.
mail naar mr@jozefschool.nl voor verdere informatie

Data vergaderingen

  • 17 november 2016
  • 25 januari 2017
  • 30 maart 2017
  • 11 mei 2017
  • 3 juli 2017

Cindy de Bie

Mijn naam is Cindy de Bie. Ik ben de moeder van Melle uit groep 8, van Beau uit groep 6 en van Dax uit groep 2. Ik ben zelf werkzaam in het basisonderwijs. Sinds dit schooljaar ben ik toegetreden tot de MR. Ik vind het mooi om te zien dat het team van de Pontonnier bij allerlei activiteiten wordt bijgestaan door ouders. Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een school. De komende tijd wil ik mij graag inzetten om namens ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school. Zodat we ervoor zorgen dat onze kinderen, het team van de Pontonnier en wij als ouders er samen het beste uithalen. Als je vragen, opmerkingen, adviezen hebt of informatie wilt omtrent de zaken die in de MR worden besproken, dan horen wij dat als oudergeleding graag.

Larissa Albrecht-List

Mijn naam is Larissa Albrecht-List, bijna 42 jaar. Ik heb per dit schooljaar zitting genomen in de Medezeggenschapsraad (MR).  Ik ben getrouwd met Mark. Rosalie is onze oudste dochter en zij zit op De Pontonnier in groep 3-4. Annemijn is onze kleine meid van 2,5 jaar. Momenteel ben ik “thuisblijfmoeder” hoewel een leuke baan gewenst is.  Als kind ben ik geboren en getogen in Apeldoorn en woon, na een aantal omzwervingen, nu 3,5 jaar met mijn gezin in Hoorn. Om te ontspannen ren of wandel ik graag een rondje in de natuur. Verder vind ik fotograferen leuk, rommelmarkten of musea bezoeken en tijd doorbrengen met mijn gezin, familie of vrienden. Ook help ik graag op school bij (creatieve) activiteiten.  Wat betreft mijn zitting in de MR hoop ik dat ik een klankbord kan zijn voor ouders/verzorgenden op school en hoop met mijn deelname de MR wat meer zichtbaar te maken.