MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds 1985 heeft elke school een medezeggenschapsraad (MR). De St. Jozefschool en De Pontonnier beschikken over een gezamenlijke MR die op dit moment bestaat uit 8 leden (4 ouders en 4 personeelsleden), gelijk verdeeld over beide locaties van de school. De (maximale) grootte van de MR is wettelijk vastgelegd en is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Alle scholen binnen de Stichting Interconfessioneel Onderwijs Hoorn (Penta) hanteren sinds augustus 1998 hetzelfde reglement.

De MR is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden, die in een reglement en in de wet zijn vastgelegd. De MR kent instemmingsrecht en adviesrecht over allerlei besluiten van het schoolbestuur en/of directie.
Een aantal van die besluiten kunnen gaan over:

● schoolplan
● schooltijden
● kwaliteitsbeleid
● veiligheid, gezondheid en welzijn
● organisatie van de school
● nascholing
● formatieplan en begroting

Daarnaast is de MR een klankbord voor het bevoegd gezag wat betreft de voortgang van het verbeterplan en de uitvoering van het inspectietraject en kan de MR ouders informeren over belangrijke punten die spelen binnen de school.

De MR vergaderingen zijn openbaar. Wilt u er een bijwonen of heeft u een vraag? Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar mr@jozefschool.nl voor verdere informatie.

Kijk voor meer informatie over de rechten van de MR op:
informatie in deze link

Leden MR 2018-2019

V.l.n.r. bovenste rij: Marijn Smit, Germaine Belfor, Larissa Albrecht-List,
Matthijs Broerse van den Bergh
V.l.n.r. onderste rij: Marian Hoff, Viola Hessels, Sanne Dekker
Midden leuning: Marije Veenstra

Leden van de MR oudergeleding:
● Larissa Albrecht-List (voorzitter, De Pontonnier, moeder van Rosalie en Annemijn)
● Viola Hessels (De Pontonnier, moeder van Saar en Gijs)
● Marijn Smit (St. Jozefschool, vader van Helen en Daniel)
● Matthijs van den Bergh Broerse (St. Jozefschool, vader van Mees en Pleun)

Leden van de MR personeelsgeleding:
● Germaine Belfor (De Pontonnier, stamgroepleider groep 7/8)
● Marian Hoff (St. Jozefschool, stamgroepleider groep 6/7)
● Marije Veenstra (De Pontonnier, stamgroepleider groep 1/2)
● Sanne Dekker (St. Jozefschool stamgroepleider groep 4/5 en 6/7)
Notulen en jaarverslagen
Via onderstaande link kunt u de notulen en jaarverslagen van de MR inzien:
hier de link naar de site

mail naar mr@jozefschool.nl voor verdere informatie

Data vergaderingen

  • 17 november 2016
  • 25 januari 2017
  • 30 maart 2017
  • 11 mei 2017
  • 3 juli 2017

Cindy de Bie

Mijn naam is Cindy de Bie. Ik ben de moeder van Melle uit groep 8, van Beau uit groep 6 en van Dax uit groep 2. Ik ben zelf werkzaam in het basisonderwijs. Sinds dit schooljaar ben ik toegetreden tot de MR. Ik vind het mooi om te zien dat het team van de Pontonnier bij allerlei activiteiten wordt bijgestaan door ouders. Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een school. De komende tijd wil ik mij graag inzetten om namens ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school. Zodat we ervoor zorgen dat onze kinderen, het team van de Pontonnier en wij als ouders er samen het beste uithalen. Als je vragen, opmerkingen, adviezen hebt of informatie wilt omtrent de zaken die in de MR worden besproken, dan horen wij dat als oudergeleding graag.

Larissa Albrecht-List

Mijn naam is Larissa Albrecht-List, bijna 42 jaar. Ik heb per dit schooljaar zitting genomen in de Medezeggenschapsraad (MR).  Ik ben getrouwd met Mark. Rosalie is onze oudste dochter en zij zit op De Pontonnier in groep 3-4. Annemijn is onze kleine meid van 2,5 jaar. Momenteel ben ik “thuisblijfmoeder” hoewel een leuke baan gewenst is.  Als kind ben ik geboren en getogen in Apeldoorn en woon, na een aantal omzwervingen, nu 3,5 jaar met mijn gezin in Hoorn. Om te ontspannen ren of wandel ik graag een rondje in de natuur. Verder vind ik fotograferen leuk, rommelmarkten of musea bezoeken en tijd doorbrengen met mijn gezin, familie of vrienden. Ook help ik graag op school bij (creatieve) activiteiten.  Wat betreft mijn zitting in de MR hoop ik dat ik een klankbord kan zijn voor ouders/verzorgenden op school en hoop met mijn deelname de MR wat meer zichtbaar te maken.