Leerlingparlement

In onze school wordt er vanaf groep 5 vanuit elke groep door twee leerlingen samen, een leerlingparlement gevormd. Dit gebeurt dmv. verkiezingen die in de klas waarbij de leerling zichzelf presenteert.

Het leerlingparlement overlegt op verschillende momenten met de directeur en brengen verslag uit in hun eigen klas over de te nemen veranderingen of acties.