Projecten

Wereldoriëntatie neemt een belangrijke plaats in binnen ons Jenaplanonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot ‘wereldwijze deelnemers van de sociaal-culturele samenleving’ met vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Daarom hebben wij ieder schooljaar o.a. vier schoolprojecten, waarin kennis en vaardigheden worden uitgewisseld en leervragen door de kinderen onderzocht worden (in de themahoek en/of door het verzamelen van informatie via boeken, internet of experts).

De projecten  worden  afgesloten d.m.v. presentaties waarbij de opgedane ervaringen, kennis en vaardigheden worden gedeeld met elkaar. Dit gebeurt in de eigen stamgroep met een werkstuk, PowerPoint, een verhaal,  een spel of in de aula met een gezamenlijke viering.