Schooltijden

We draaien volgens het continue rooster

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-14.15 uur

Op woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.