St. Jozefdag

Het feest van de heilige Sint Jozef wordt in de Rooms-katholieke kerk gevierd op 19 maart. Jozef is het bewijs dat je niet noodzakelijk grootse dingen hoeft te verrichten om goed te zijn. Gewone menselijke, eenvoudige deugden voldoen.

Ook wij als Sint Jozefschool maken van de Jozefdag op 19 maart een feestdag. Ieder jaar staat deze dag in het teken van cultuur. Achtereenvolgens voert theater, muziek, beeldende vorming of dans de boventoon.

We pakken groots uit en laten kinderen workshops volgen waarbij één van bovenstaande kunstprincipes centraal staan. Aan het einde van de dag worden de ouders uitgenodigd om te laten zien of te laten horen wat die dag geoefend, gemaakt en geleerd is – maar vooral om mee te kunnen genieten van de energie, het plezier en de talenten van de kinderen!

De Jozefdag is ieder jaar een groot succes!