Stamgroepen

Omdat wij een Jenaplan-school zijn, werken wij in stamgroepen. Dat houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar zitten (de onderbouw), kinderen van groep 3, 4 en 5 (de middenbouw) en kinderen van groep 6, 7 en 8 (de bovenbouw). Wij hebben op school twee onderbouwgroepen en drie midden- en bovenbouwgroepen.

De stamgroep is de centrale groep waarin het kind leert, werkt en speelt. De groep heeft één of twee stamgroepleiders en een eigen lokaal. Doordat het kind meerdere jaren dezelfde stamgroepleider heeft, kan deze de groei van het kind goed volgen. Bovendien kan een kind in een stamgroep op zijn eigen niveau werken zonder dat daarvan opgekeken wordt: vindt een kind iets moeilijk of juist te makkelijk, dan kan het kind de instructie van de groep lager of hoger volgen. Hierbij werken de verschillende bouwen ook met elkaar samen.

Maar het mooiste van een stamgroep is toch wel dat elk kind een keer ervaart hoe het is om de jongste, de middelste en de oudste van een groep te zijn en de vaardigheden die daarbij horen leert: de oudsten leren verantwoordelijkheid te dragen tegenover de jongsten en de jongsten leren als vanzelf van de oudsten. Later op de werkvloer en in de rest van de maatschappij zullen de kinderen ook met mensen van verschillende leeftijden te maken krijgen.

Aan het einde van een schooljaar gaat een deel van de stamgroep door naar de volgende stamgroep en komt er een nieuw deel bij. Hierdoor verandert toch steeds de samenstelling van de groep en kunnen sociale patronen doorbroken worden.